Добродошли на сајт Удружења писаца ”Чегар” Ниш

Кроз Удружење писаца ”Чегар” Ниш од оснивања до децембра 2010. године прошло је 80 чланова. Сада се у Удружењу налазе 43 члана и око 160 чланова Књижевног подмлатка. Удружење је добровољна организација.

Члан Удружења може постати свако лице које се бави књижевним стваралаштвом, које прихвата циљеве Удружења и Статут, потпише приступницу и за чије стваралаштво Скупштина Удружења оцени да се са њим могу остваривати зацртани циљеви и донесе одлуку о пријему.

Чланство у Удружењу може престати добровољно или искључењем.