Актуелно

Zbornik ljubavne poezije

U izdanju Udruženja pisaca,,Čegar'' Niš i Udruženja
književnuika ,,Branko Miljković'' za štampu je pripremljen Zbornik ljubavne
poezije MOĆ VATRE.Zbornik sačinjavaju pesme 45 učesnika na Večeri ljubavne poezije
20. oktobra 2011. godine i radovi još oko 30 pesnika koji su izdavaču naknadno dostavljeni.
ZU zbornik su uneti i najlepši ljubavni stihovi iz svetske i srpske ljubavne lirike, po
izboru urednika zbornika. Planirano je da Zbornik iz štampe izađe do kraja januara 2012. godine.


SRETANJA broj 10

Časopis (bilten) SRETANJA, deseti broj, izašao je iz štampe.Obrađuje
poeziju, prozu, dečje stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu, prilog za haiku poeziju
Rascvetani maslačak, Ogledalo prošlosti , Izlog knjižare, sa
prikazom objavljenih knjiga članova Udruženja i saradnika, i portret člana Udruženja pisaca
,,Čegar'' Niš književnika Miroslava Bakrača.Težišna tema je dečje stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu sa prilozima nagrađenih i pohvaljenih učenika na Petom susretu dece pisaca i pisaca za decu Niš 2012.U SRETANJIMA su objavljeni radovi 48 članova Udruženja pisaca "Čegar" Niš, 55 saradnika i 38 učenika os novnih i srednjih škola, učesnika na 5.susretu dece pisaca i pisaca za decu.

 


VEČE LJUBAVNE POEZIJE

U organizaciji Udruženja pisaca,,Čegar''Niš održano je veče ljubavne poezije.
Na večeri je uzelo učešće 45 pesnika.Od radova učesnika  i  naknadno primljen na  Večeri ljubavne poezije priprema se zbornik koji će biti štampan do kraja  januara 2012. godine.


PETI SUSRET DECEPISACA I PISACA ZA DECU NIŠ 2012.

Peti susret dece pisaca i pisaca za decu Niš -2012. održava se 11.maja 2012. godine u Maloj sali Doma Vojske Srbije u Nišu, sa početkom u 12.00 časova..Konkurs za najbolju dečju pesmu i kratku priču bio je objavljen krajem  januara 2012. godine. Na konkurs se javilo 235 učenika osnovnih i srednjih škola sa ukupno oko 350 pesama i 90 kratkih priča.Na susretima svoje radove iz domena dečje pesme i kratke priče kazivaće oko 30 nagrađenih i pohvaljenih učenika.i desetak penika za decu. Svrha susreta je  razvoj i afirmacija dečjeg književnog stvaralaštva.