Билтен “СРЕТАЊА”

У овом броју

Реч Главног и одговорног уредника ♦ Уводни чланак ♦ ОСНИВАЧИ УДРУЖЕЊА ♦ ОСНИВАЧИ 2 ♦ ОСНИВАЧИ 3 ♦ ОСНИВАЧИ 4 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 2 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 3 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 4 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 5 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 6 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 7 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 8 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 9 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 10 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 11 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 12 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 13 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 14 ♦ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 15 ♦ САРАДНИЦИ ♦ САРАДНИЦИ 2 ♦ САРАДНИЦИ 3 ♦ САРАДНИЦИ 4 ♦ САРАДНИЦИ 5 ♦ САРАДНИЦИ 6 ♦ САРАДНИЦИ 7 ♦ ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО И СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ ♦ РАСЦВЕТАНИ МАСЛАЧАК ♦ ИЗЛОГ КЊИЖАРЕ ♦ ФОТО ИЗЛОГ ♦ ПЕСНИЦИ ГОСТИ КЊИЖЕВНИХ ВЕЧЕРИ ♦ БИЛТЕН СРЕТАЊА ♦

Бр. 20

СРЕТАЊА
 Година X
 Број 20
 Издавач
 Удружење писаца ,,Чегар,, Ниш
За издавача: Мирослав Мишо Бакрач

Редакцијски одбор
 Мирослав Мишо Бакрач – главни и одговорни уредник,
 Милена Маркић - уредник
 Богољуб  Т. Михајловић - уредник
Корице
 Бојан Митић и Борко Бишчан
Лектура и коректура
 Милена Маркић
Компјутерска обрада и слог
 Мирослав Мишо Бакрач 
Илустрације
 Борис Леони, сликар
Радошевић Миљко

Адреса: 18000 Ниш, Бранка Крсмановића бр.4/18.
Телефони: 018/4222507, 063/410765
 Војвођанска банка дд Нови Сад, жиро рачун број 355 – 110923217 ПИБ 105177087
misobakrac@neobee.net
Излази два пута годишње (мај - новембар) Радови се не хоноришу. Рукописи се не враћају.

Штампа СВЕН  Ниш