Билтен “СРЕТАЊА”

У овом броју

Реч главног и одговорног уредника ♦ Јован Скерлић-Српска књижевна критика  ♦ Заборављени песници – Јелена Димитријевић ♦ Осврт- Драгана Пешић Главашевић ♦ Међу врбама Вилинске реке- Љубинка Вранић ♦ Омаж поезији- Анђелко Заблаћански ♦ Заплањски видокрузи – Хранимир Милојковић ♦ Наше нарави – Мирослав Мишо Бакрач ♦ Ромска поезија – Раде Вучковић Нишки ♦ Хаику – Надежда Михајловић ♦ Представљамо – Ђура Шефер Сремац ♦ Лавиринти снова –Иван Гаћина ♦ Најлепше песме света – Рађард Киплинг ♦ Топличка завештања – Небојша Божиновић ♦ Дечје стваралаштво и стваралаштво за децу – Русомир Арсић ♦ Ђуро Маричић ♦ Станија Симић Пљеваљчић ♦ Кад сам био мали- Душан Мијајловић Адски ♦ У огледалу прошлости ♦ Родољубива поезија и проза ♦ Љубавна поезија и проза ♦ Љубавна поезија и проза 2 ♦ Љубавна поезија и проза 3 ♦ Љубавна поезија и проза 4 ♦ Духовна поезија ♦ Мисаона и описна поезија ♦ Мисаона и описна поезија 2 ♦ Мисаона и описна поезија 3 ♦ Мисаона и описна поезија 4 ♦ Искре – Јовица Младеновић ♦ Драган Ристић ♦ Излог књижаре ♦

Бр. 22-23

СРЕТАЊА
 Година X
 Број 22
 Издавач
 Удружење писаца ,,Чегар,, Ниш
За издавача: Мирослав Мишо Бакрач

Редакцијски одбор
 Мирослав Мишо Бакрач – главни и одговорни уредник
Корице
 Бојан Митић и Борко Бишчан
Компјутерска обрада и слог
 Мирослав Мишо Бакрач 
Илустрације
 Борис Леони, сликар
Радошевић Миљко

Адреса: 18000 Ниш, Бранка Крсмановића бр.4/18.
Телефони: 018/4222507, 063/410765
 Војвођанска банка дд Нови Сад, жиро рачун број 355 – 1109232-17 ПИБ 105177087
misobakrac@neobee.net
Излази два пута годишње (мај - новембар) Радови се не хоноришу. Рукописи се не враћају.

Штампа СВЕН  Ниш