Конкурс

УДРУЖЕЊЕ ПИСАЦА ,,ЧЕГАР'' НИШ
18000 Ниш Бранка Крсмановића 4/18
Телефони 018 4222507 моб. 063 410765
Војвођанска банка д.д. Нови Сад
жиро рачун број 355-110923217
PIB 105177087
email: misobakrac@neobee.net

Конкурс за најлепшу дечју песму и кратку причу

Са циљем да подстакне младе ствараоце да се баве књижевним радом и афирмише њихово књижевно стваралаштво,Удружење писаца,,Чегар“ Ниш

р а с п и с у ј е

НАГРАДНИ  ЛИТЕРАРНИ  КОНКУРС

за најлепшу дечју песму

а) на слободну  тему

б) на тему хришћанство и православље, поводом 1700 година Миланског  едикта

              1. Сваки учесник на конкурсу може учествовати највише са по две песме,  са којима раније није учествовао на конкурсима. Песма може имати највише 40 стихова.           

               2. Право учешћа на конкурсу имају ученици основних и средњих школа.Радови ће бити награђивани и похваљивани према старосној структури аутора:

- ученици 1. до 5. разреда основне школе

- ученици 6. до 8. разреда основне школе
 - ученици  средњих школа              

              3. Аутори награђених и похваљених песама своје радове ће казивати на Шестом сусрету деце писаца и писаца за децу- Ниш 2013, а њихови радови  биће штампани у броју 12 часописа ,,Сретања“Удружења писаца ,,Чегар“ Ниш,.

               О времену одржавања Сусрета школе и аутори биће накнадно обавештени.

              4. Потписане радове, са називом и адресом школе, разредом који ученик похађа, именом ментора, бројем телефона аутора, школе и ментора слати на адресу: Мирослав Мишо Бакрач, Ул. Бранка Крсмановића број 4/18 – 18000 Ниш   или на е маил misobakrac@neobee.net.

             

              5. Конкурс је отворен до 28. фебруара 2013. године.

             

              6. Шире информације у вези конкурса могу се добити на телефоне:018 4222507 и моб.063410765(Мишо Бакрач) и 018 242812 и моб 0643760459 (Милена Маркић) као и на е маил наведен у овом конкурсу.