Контакт

УДРУЖЕЊЕ ПИСАЦА ,,ЧЕГАР'' НИШ
18000 Ниш Бранка Крсмановића 4/18
Телефони 018 4222507 моб. 063 410765
Војвођанска банка д.д. Нови Сад
жиро рачун број 355-110923217
PIB 105177087
misobakrac@neobee.net