О нама

УДРУЖЕЊЕ ПИСАЦА ,, ЧЕГАР’’ НИШ основано је 2007. године као невладино и непрофитно удружење на неодређено време по принципу добровољности ради остваривања циљева у области књижевног ствараластва. Регистровано је код Агенције за привредне регистре Београд решењем бр. БУ 701/2011 од 09.02.2011.

Циљеви Удружења писаца ,,Чегар” Ниш су:

- рад и афирмација књижевног стваралаштва чланова Удружења;
- неговање, развијање и афирмација слободарских традиција српског народа;
- пружање помоћи и развијање књижевног стваралаштва најмладјих;
- кроз књижевно ствараластво јачање националног бића српског народа;

Основне активности Удружења писаца ,,Чегар” Ниш:

- стварање и објављивање књижевних дела;
- промоције објављених књижевних дела;
- организовање и одржавање књижевних сусрета;
- издавачка делатност кроз штампање књжевних дела својих чланова и билтена ,,СРЕТАЊА” - организовање и спроводјење књижевних конкурса;
- организовање Сусрета деце писаца и писаца за децу;
- учешће на сајмовима књига са публикацијама и делима својих чланова.


Михајло ИЛИЋ
први председник Удружења писаца ’’Чегар’’ Ниш( 2007 – 2009.)

Аутор: романсиране биографије Алекса Лебеђанин (2000) романа: Раскршћа (2001); Анђелина (2002); Коритом пресахле реке(2003); Умирање душе(2004); Зови ме оче(друга награда фондације ,,Драгојло Дудић 2004.); С оне стране сунца( Прва награда фондације ,,Драгојло Дудић 2005.); Зови ме оче II, (2006); Напуштено гнездо (2006); Изгубљене илузије (2008); љубавне приче: Друго свитање пролећа(2008)


Мирослав Мишо БАКРАЧ
председник Удружења писаца ’’Чегар’’ Ниш ( od 2009. )

Аутор: романа Казивања ђеда Анта (2003); Родослов братства Бакрача (2003); хумористичке приче: Десило ми се кобајаги (2004); сећања: Моји војнички дани (2006); збирка пјесама Пјесма призвана кишом (2007), приче: Пивске приче (2010);, записи: Частослов (2010) .